FERIA AGROALIMENTARIA y de MAQUINARIA AGRÍCOLA MULTISECTORIAL COMARCAL Y TRANSFRONTERIZA

Feira para os produtos agroalimentares e agricultura

Tipo
Evento Tradicional
Organização
Desconhecido
Local
Lumbrales
Âmbito
Internacional

Perfis
Calendário
Lumbrales 15 de Maio